0 Produs(e); 0,00 RON

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Amset Prodexim S.R.L., având sediul social in Sos. Giurgiului, nr. 5, Jilava, județul Ilfov, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J23/309/2007 , având CUI RO6546037, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către Amset Prodexim numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Amset Prodexim S.R.L., prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților; Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.amset.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Exista doua tipuri de informatii pe care le colectam despre utilizatorii amset.ro

1. "Informatii cu caracter personal" - acele informatii care va pot identifica si pot include, de exemplu, numele si prenumele dumneavoastra, adresa, numarul de telefon sau adresa de email.

Dacă faceti o achiziție de produse prin cameradinfata.ro, vom colecta informațiile de care avem nevoie pentru a finaliza comanda și va vom notifica despre starea comenzii sau despre intarzieri.

 2. "Informatii ce nu va pot identifica personal" - informatii care se refera, de regula, la computerul sau dispozitivul mobil de pe care accesati serviciile cameradinfata.ro, dar care nu va identifica personal. Aceste informatii pot include, printre altele, paginile web pe care le-ati vizitat, serviciile pe care le-ati accesat, publicitatea (reclamele) trimisa catre dumneavoastra, istoricul tranzactiilor, adresa IP, informatii despe conexiunea la internet, etc.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal  ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, - dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor, 
- dreptul la restricționarea prelucrării,
- dreptul la portabilitatea datelor, 
- dreptul la opoziție și 
- de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat, 
- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Amset Prodexim, având sediul social in Sos. Giurgiului, nr. 5, Jilava, județul Ilfov , în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email juridic@amset.ro.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, Amset va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, Amsetse asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului General (UE) 679/2016 privind Protecția Datelor
(GDPR), din data de 25 mai 2018, in vederea executarii contractului, Partile, sunt de acord sa schimbe
intre ele date cu caracter personal precum : nume, codul numeric personal; seria si numarul actului de
identitate , numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare .
Partile isi exprima acordul ca datele cu caracter personal, colectate in baza contractului sa fie
prelucrate/utilizate strict pentru executarea contractului – Scop permis (ex: pentru a va furniza
informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale,comerciale,financiare,marketing direct,
adica pentru a va tine la curent cu produsele noastre.
Va asiguram ca pastram in conditii de siguranta si numai in scopurile mai sus mentionate datele
personale pe care ni le furnizati.
Va rugam sa va dati acordul si sa acceptati sa fiti inregistrat in baza noastra de date.

Loading...
[profiler]
Memory usage: real: 30408704, emalloc: 16971008
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem